بیمارستان تامین اجتماعی شازند

عمومی

درمانی

  • آدرس استان مرکزی - کیلومتر 1 جاده اراک- شازند
  • تلفن 08638223710 , 08638223711 , 08638223712

درباره بیمارستان تامین اجتماعی شازند


تعداد تخت

96

بخش های بستری بیمارستان تامین اجتماعی شازند

جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - CCU - داخلی - اطفال - سزارین - بخش نوزادان - پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - اتاق عمل - لیبر - پست پارتوم - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان تامین اجتماعی شازند

درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه قلب - درمانگاه ارتوپدی - عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان تامین اجتماعی شازند

آندوسکوپی - رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - اکو قلب - تست ورزش - داروخانه - EKG - NST

بیمه های تحت پوشش بیمارستان تامین اجتماعی شازند

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها