سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا مشهد

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس مشهد - خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی57
  • تلفن 05138004218

درباره بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا مشهد


تعداد تخت

91

بخش های بستری بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا مشهد

ارتوپدی-جراحی عمومی-جراحی زنان و زایمان (سزارین)-CCU-ICU جنرال-اطفال-داخلی -NICU-POST CCU و قلب-جراحی زنان و زایمان (زایمان طبیعی)

بخش های ستاره دار

لیبر-تخت زایمان-پست پارتوم-اتاق عمل-تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا مشهد

درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه ارتوپدی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه پوست-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه عفونی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه قلب-درمانگاه اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگا ه روانشناسی -درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا مشهد

درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه ارتوپدی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه پوست-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه عفونی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه قلب-درمانگاه اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگا ه روانشناسی -درمانگاه اورژانس

آدرس بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا مشهد

  • مشهد - خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی57
  • 05138004218