بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر-جلفا

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - هادیشهر.خیابان لیوارجان (دکتر ساجدی هادی شهر) بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر
  • تلفن 04142059017

درباره بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر-جلفا


بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است

تعداد تخت

34

بخش های بستری بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر-جلفا

جراحی عمومی - داخلی - اطفال - جراحی زنان زایمان

بخش های ستاره دار

دیالیز - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر-جلفا

درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه قلب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر-جلفا

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر-جلفا

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها