بیمارستان امام خمینی سلسله(الشتر)

عمومی

درمانی

  • آدرس لرستان - الشتر - خیابان شهید رحیمی
  • تلفن 06632529319 , 06632559315 , 06632559316 , 06632559317

درباره بیمارستان امام خمینی سلسله(الشتر)


بیمارستان 50 تختخوابه دولتی امام خمینی(ره) شهرستان سلسله واقع در منطقه غرب شهر الشتر در سال 1381 تاسیس شد که با 201 نفر پرسنل دارای 49 تخت فعال می باشد و دارای بخش های داخلی ، CCU،جراحی، عفونی ،زایشگاه، تالاسمی ،اورژانس ،دیالیز ،فیزیوتراپی ،رادیولوژی ،شنوایی سنجی ،اتاق عمل ،زنان و...است که از لحاظ ارزیابی دارای تخت های درجه 2 است.

تعداد تخت

62

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی سلسله(الشتر)

اطفال - زنان و زایمان - - - جراحی عمومی - - داخلی مردان وزنان - post ccu - ccu - عفونی - -

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس ( سر پایی ) - تختهای بخش اورژانس - لیبر - زایشگاه

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی سلسله(الشتر)

ارولوژی - اطفال - تالاسمی - دیالیز - جراحی عمومی - داخلی - زنان زایمان - فیزیوتراپی - عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه درد - درمانگاه - پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی سلسله(الشتر)

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - داروخانه - سونوگرافی - الکتروکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی سلسله(الشتر)

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی سلسله(الشتر)
  • لرستان - الشتر - خیابان شهید رحیمی
  • 06632529319 - 06632559315 - 06632559316 - 06632559317
مجوز ها و تاییدیه ها