بیمارستان کوثر بروجرد

عمومی

درمانی

  • آدرس لرستان - بروجرد - میدان امام (ره) - نبش میدان-بیمارستان کوثر
  • تلفن 06642444441

درباره بیمارستان کوثر بروجرد


بیمارستان کوثر بروجرد (تامین اجتماعی) - تاریخ افتتاح: بهمن ماه ١٣٧٩ - تعداد تخت ثابت: ٣٢ تخت - تعداد تخت فعال: ٣٢ تخت - تعداد کارکنان: ١٨٣ نفر

تعداد تخت

30

بخش های بستری بیمارستان کوثر بروجرد

ارولوژی - ENT - اطفال - جراحی عمومی - چشم - داخلی - جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - زایشگاه - لیبر - پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان کوثر بروجرد

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه بیهوشی و درد

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کوثر بروجرد

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - اسپیرومتری - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان کوثر بروجرد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان کوثر بروجرد
  • لرستان - بروجرد - میدان امام (ره) - نبش میدان-بیمارستان کوثر
  • 06642444441
مجوز ها و تاییدیه ها