سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان فارابی تهران

بیمارستان تخصصی چشم پزشکی

درمانی,آموزشی

  • آدرس تهران - خیابان کارگر جنوبی - میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی
  • تلفن 02155400004, 02155400005, 02155400007, 02155400009, 02155400010, 02155400012, 02155400014, 02155418112

درباره بیمارستان فارابی تهران


بیمارستان فارابی در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1319 با ظرفیت 451 تخت ثابت، تأسیس، و در حال حاضر 199 تخت دایر دارد. فعالیت تخصصی بیمارستان فارابی، چشم پزشکی می باشد.

تعداد تخت

217

بخش های بستری بیمارستان فارابی تهران

بخش نوزادان-اطفال

بخش های ستاره دار

اتاق عمل -تحت نظر اورژانس-درمانگاه اورژانس-اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان فارابی تهران

درمانگاه اورژانس تخصص چشم -سایر(درمانگاه فوق تخصص گلوکوم)-سایر(درمانگاه فوق تخصص قرنیه)-سایر(درمانگاه عیوب انکسار)-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه تخصصی چشم-سایر(درمانگاه فوق تخصص رتین )- فوق تخصصی اربیت و مجاری اشکی-سایر(درمانگاه فوق تخصص استرابیسم )-دیابت-کلینیک بیهوشی-کاتاراکت--تومور چشم-درمانگاه جراحی رفرکتیو

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فارابی تهران

درمانگاه اورژانس تخصص چشم -سایر(درمانگاه فوق تخصص گلوکوم)-سایر(درمانگاه فوق تخصص قرنیه)-سایر(درمانگاه عیوب انکسار)-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه تخصصی چشم-سایر(درمانگاه فوق تخصص رتین )- فوق تخصصی اربیت و مجاری اشکی-سایر(درمانگاه فوق تخصص استرابیسم )-دیابت-کلینیک بیهوشی-کاتاراکت--تومور چشم-درمانگاه جراحی رفرکتیو

آدرس بیمارستان فارابی تهران

  • تهران - خیابان کارگر جنوبی - میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی
  • 02155400004, 02155400005, 02155400007, 02155400009, 02155400010, 02155400012, 02155400014, 02155418112