بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان شهید بهشتی بابل

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس مازندران - بابل - خیابان سرگرد قاسمی
  • تلفن 01132252071

درباره بیمارستان شهید بهشتی بابل


بیمارستان بهشتی بابل که در میدان کشوری، خیابان شهید سرگرد قاسمی واقع شده است بیمارستانی دانشگاهی ـ آموزشی است که عملیات احداث این بیمارستان ابتدا در سال 1353 بصورت مرکز جراحی خصوصی پایه گذاری شد و بعد از انقلاب توسط جهاد سازندگی بهسازی و تجهیز و در سال 1358 آماده بهره برداری گردید. در ابتدا با دو بخش جراحی مردان ـ زنان و داخلی شروع بکار نمود و سپس بخش های جراحی (زنان و مردان) بصورت منفک و به همراه بخش ارتوپدی و چشم و گوش، حلق و بینی راه اندازی شد . در سال 1366 بخش قلب و CCU و در سال 1370 بخش ICU و در سال 1375 اورژانس به مجموعه بیمارستان اضافه گردید و در نهایت با برنامه ریزی جهت دستیابی به 217 تخت فعال چشم اندازی نیکو برای آن طراحی شده است. در حال حاضر 148 تخت دائر دارد. تخصص های موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی، جراحی، اورژانس، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، قلب، CCU ،ICU ،Post CCU

تعداد تخت

178

بخش های بستری بیمارستان شهید بهشتی بابل

ICU جراحی - قلب - ارتوپدی - 1 - ارولوژی - پیوند کلیه - داخلی - CCU - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - ارتوپدی - 2 - ICU داخلی - جراحی ترمیمی - جراحی توراکس - داخلی گوارش - نفرولوژی - اورژانس - جراحی فک و صورت

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تختهای بخش اورژانس - فوریت - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید بهشتی بابل

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه داخلی - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه عفونی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی توراکس - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - درمانگاه قلب - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه تغذیه - درمانگاه گفتار درمانی - درمانگاه جراحی عروق - درمانگاه اطفال - درمانگاه مغزو اعصاب - درمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی - درمانگاه جراحی فک و صورت - درمانگاه ترک اعتیاد - شنوائی سنجی - اعصاب و روان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید بهشتی بابل

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - آنژیوگرافی - اکوکاردیوگرافی - خدمات تشخیصی طب هسته ای - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - ماموگرافی - داروخانه - کولونوسکوپی - تست ورزش - ERCP -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید بهشتی بابل

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید بهشتی بابل
  • مازندران - بابل - خیابان سرگرد قاسمی
  • 01132252071
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها