سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهید بهشتی بابل

پزشکی عمومی

آموزشی,درمانی

  • آدرس مازندران ، بابل ، خیابان سرگرد قاسمی ، بیمارستان شهید بهشتی
  • تلفن 01132252071

درباره بیمارستان شهید بهشتی بابل


بیمارستان شهید بهشتی بابل ، یک مرکز آموزشی و درمانی است که در سال 1358 ، تاسیس شد . عملیات احداث بیمارستان شهید بهشتی بابل ، در سال 1353 ، به صورت مرکز جراحی خصوصی شروع شده است . همچنین ،برای دستیابی به 217 تخت فعال چشم اندازی نیکو برای آن طراحی شده است . در حال حاضر ، 185 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

185

بخش های بستری بیمارستان شهید بهشتی بابل

ICU جراحی - قلب - ارتوپدی - اورولوژی - پیوند کلیه - داخلی - CCU - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - ارتوپدی - 2 ICU داخلی - جراحی ترمیمی - جراحی توراکس - داخلی گوارش - نفرولوژی - اورژانس - جراحی فک و صورت

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تختهای بخش اورژانس - فوریت - دیالیز - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید بهشتی بابل

ICU جراحی - قلب - ارتوپدی - اورولوژی - پیوند كلیه - داخلی - CCU - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - ارتوپدی - 2 ICU داخلی - جراحی ترمیمی - جراحی توراكس - داخلی گوارش - نفرولوژی - اورژانس - جراحی فك و صورت - مسمومیت

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید بهشتی بابل

ICU جراحی - قلب - ارتوپدی - اورولوژی - پیوند كلیه - داخلی - CCU - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - ارتوپدی - 2 ICU داخلی - جراحی ترمیمی - جراحی توراكس - داخلی گوارش - نفرولوژی - اورژانس - جراحی فك و صورت - مسمومیت

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید بهشتی بابل

پارسیان,بانک کشاورزی,بانک صادرات,بانک تجارت,دانا,بانک ملت,ایرانیان,دی,بیمه ملت,صدا و سیما,بیمه سلامت,بیمه تکمیلی sos,بیمه نیروهای مسلح,بیمه تامین اجتماعی,ایران

آدرس بیمارستان شهید بهشتی بابل

  • مازندران ، بابل ، خیابان سرگرد قاسمی ، بیمارستان شهید بهشتی
  • 01132252071