اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس همدان -بلوارشهیدخرم رودی -پل پیشاهنگی - 12متری خوشه
  • تلفن 08138224004, 08138224003

درباره بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان


تعداد تخت

124

بخش های بستری بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

جراحی عمومی-چشم-سوختگی-ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل جنرال-اتاق عمل چشم-تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

درمانگاه ENT-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه شنوایی سنجی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

درمانگاه ENT-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه شنوایی سنجی

آدرس بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

  • همدان -بلوارشهیدخرم رودی -پل پیشاهنگی - 12متری خوشه
  • 08138224004, 08138224003