بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس همدان -بلوارشهیدخرم رودی -پل پیشاهنگی - 12متری خوشه
  • تلفن 08138224004 , 08138224003

درباره بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان


تعداد تخت

124

بخش های بستری بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

جراحی عمومی - چشم - سوختگی - ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل جنرال - اتاق عمل چشم - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

درمانگاه ENT - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه شنوایی سنجی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها