بیمارستان قدس پاوه

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه - پاوه - ابتدای شهر- خیابان کمربندی
  • تلفن 08346125452

درباره بیمارستان قدس پاوه


بیمارستان فعلی شهرستان پاوه در سال 1348 با 70 تخت تأسیس و مورد بهره برداری قرار گرفته

تعداد تخت

64

بخش های بستری بیمارستان قدس پاوه

جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - اطفال - اورژانس بستری - CCU - پست پارتوم

بخش های ستاره دار

تخت زایمان - بخش اورژ انس - دیالیز - اتاق عمل - لیبر - پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان قدس پاوه

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان قدس پاوه

رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه - آزمایشگاه - الکتروکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان قدس پاوه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان قدس پاوه
  • کرمانشاه - پاوه - ابتدای شهر- خیابان کمربندی
  • 08346125452
مجوز ها و تاییدیه ها