بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع )زاهدان

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس سیستان و بلوچستان زاهدان - بزرگراه خلیج فارس - روبروی مصلی امام خمینی
  • تلفن 05433295564

درباره بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع )زاهدان


تاریخ راه اندازی و افتتاح: ۹ شهریور ماه ۱۳۸۳ تعداد تختهای بیمارستانی شامل : ۵۴۰تخت ماموریت بیمارستان خانواده بزرگ بیمارستان علی ابن ابیطالب با ارائه خدمات تشخیصی، مراقبتی، درمانی به بیماران و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به فراگیران علوم پزشکی بر آنست تا به مراجعین خود مطلوبترین خدمت را در سطح استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهد.

تعداد تخت

422

بخش های بستری بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع )زاهدان

پست پارتوم - CCUA - NICU - PICU - ICU جنرال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - فوق تخصصی نوزادان - فوق تخصصی - داخلی هماتولوژی - اطفال - جراحی عمومی - فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی ) - فوق تخصصی کلیه اطفال ( نفرولوژی ) - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندو کراینولوژی ) - فوق تخصصی داخلی ریه - فوق تخصصی داخلی روماتولوژی - فوق تخصصی نورولوژی اطفال - فوق تخصصی گوارش اطفال - فوق تخصصی قلب اطفال - فوق تخصصی هماتولوژی (خون) اطفال - فوق تخصصی عفونی اطفال - post ccu - ارولوژی - پیوند کلیه - نفرولوژی - ICU قلب - داخلی اعصاب - نرسری - nicu - اعصاب و روان - hrp

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - دیالیز - تخت زایمان - لیبر - پست پارتوم - تختهای تحت نظر اورژانس - سنگ شکن - آنژیوگرافی - شیمی درمانی - اور‍انس - ریکاوری - پالس درمانی - تشخیص - اتاق عمل قلب باز

بخش های کلینیکی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع )زاهدان

هماتولوژی اطفال - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه اطفال - درمانگاه انکولوژی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال گوارش - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی ریه - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی هماتولوژی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه بیهوشی و درد - ایمونو}‍ی - قلب اطفال - داخلی اعصاب - درمانگاه قلب - نفرولوژی اطفال - درمانگاه نوزادان - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه روانپزشکی - اعصاب اطفال - درمانگاه فوق اطفال عفونی - در مانگاه جراحی اعصاب - پوست - درمانگاه تغذیه - غدد اطفال - جراحی قلب - جراحی زیبایی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع )زاهدان

ماموگرافی - سونوگرافی - رادیولوژی - اکوکاردیوگرافی - آندوسکوپی - آزمایشگاه طبی - آزمایشگاه پاتولوژی - سی تی اسکن - الکتروآنسفالوگرافی - رکتوسیگموئیدسکوپی - کولونوسکوپی - NST - اسکلروتراپی - اسپیرومتری - MRI - سیستوسکپی - برونکوسکوپی - تست تیروئید - تزریقات - پانسمان - الکتروکاردیوگرافی - ERCP - مامایی - نوار مغز - گرافی پرتابل - هولتر bp - pku - دیلاتاسیون مری - cvs - عکس رنگی - نوار عصب وعضله - نوار چشم - هولتر ecg - tcd - کنترل خونریرزی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع )زاهدان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها