سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان بوعلی مریوان

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس کردستان ، مریوان ، بلوار کردستان ، بیمارستان بوعلی مریوان
  • تلفن 08734593862, 08734593863, 08734593865

درباره بیمارستان بوعلی مریوان


بیمارستان بوعلی مریوان در زمینی به مساحت ۵ هکتار توسط مسکن و شهر سازی در سال ۱۳۸۴ساخته شده است . مساحت زیر بنای آن با ساختمان های جانبی ۸۰۰۰ متر مربع و شامل دو ورودی می باشد . تعداد تخت های مصوب بیمارستان بر اساس چارت سازمانی ۶۴ تخت می باشد . در حال حاضر تعداد تخت های فعال بیمارستان ۱۲۰ تخت می باشد .

تعداد تخت

133

بخش های بستری بیمارستان بوعلی مریوان

درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه پوست - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه اطفال - درمانگاه چشم - درمانگاه اورژانس - دیابت - درمانگاه تخصصی - درمانگاه قلب - درمانگاه بیهوشی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - اورژانس سرپایی - پست پارتوم - لیبر - دیالیز - مراجعین كل اورژانس - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان بوعلی مریوان

اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - CCU - post CCU - نوزادان - پست پارتوم - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بوعلی مریوان

اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - CCU - post CCU - نوزادان - پست پارتوم - اورژانس بستری

آدرس بیمارستان بوعلی مریوان

  • کردستان ، مریوان ، بلوار کردستان ، بیمارستان بوعلی مریوان
  • 08734593862, 08734593863, 08734593865