بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور بندر خمیر

عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان - بندر خمیر- ابتدای ورودی شهر - روبروی دانشگاه پیام نور
  • تلفن 07633224112

درباره بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور بندر خمیر


بیمارستان درمانی نیاپور بندرخمیر با 32 تخت مصوب در بخش‌های اطفال ، داخلی ، زنان و زایمان ، جراحی ، زایشگاه ،اورژانس در تیر ماه سال 1385 افتتاح گردید و در حال حاضر تعداد تخت مصوب 32 و تعداد تخت فعال 33 می باشد .

تعداد تخت

24

بخش های بستری بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور بندر خمیر

جراحی عمومی - داخلی - اطفال - زنان و زایمان - جراحی زنان

بخش های ستاره دار

دیالیز - اتاق عمل - اورژنس+تحت نظر - تالاسمی - زایشگاه(تخت زایمان + لیبر)

بخش های کلینیکی بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور بندر خمیر

درمانگاه جراحی - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان وزایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور بندر خمیر

آزمایشگاه - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور بندر خمیر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور بندر خمیر
  • هرمزگان - بندر خمیر- ابتدای ورودی شهر - روبروی دانشگاه پیام نور
  • 07633224112
مجوز ها و تاییدیه ها