بیمارستان امیرالمومنین جوادیه تهران

عمومی

درمانی,پژوهشی,آموزشی

  • آدرس تهران - نازی آباد - خیابان شیرمحمدی - روبروی پارک سردار جنگل - بیمارستان امیرالمومنین
  • تلفن 02155346262, 02155346263, 02155346161, 02155346061

درباره بیمارستان امیرالمومنین جوادیه تهران


بیمارستان امیرالمومنین در منطقه ۱۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستان دانشگاه آزاد – آموزشی است که در سال 1363 با ظرفیت 214 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 147 تخت دایر دارد. تخصص های موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ عفونی

تعداد تخت

109

بخش های بستری بیمارستان امیرالمومنین جوادیه تهران

CCU-ICU جنرال-ارولوژی-اطفال-انکولوژی-پوست-داخلی کلیه-جراحی زنان و زایمان-داخلی -داخلی اعصاب ( نورولوژی )-فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-NICU-جراحی مغز و اعصاب -جراحی عمومی-استریوتاکسی-POST.CCU-اورژانس-اتاق عمل-عفونی-جراحی عروق-ارتوپدی-پیوند کلیه-غدد-گوارش-هماتولوژی اطفال-ریه-قلب-دیالیز-روماتولوزی-خون و مدیکال انکولوژی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-لیبر-پست پارتوم-بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امیرالمومنین جوادیه تهران

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه عفونی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه قلب-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه ریه-درمانگاه جراحی مغز واعصاب--درمانگاه غدد-درمانگاه گوارش-درمانگاه بیهوشی-درمانگاه جراحی توراکس--خون شناسی-روماتولوژی-نفرولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امیرالمومنین جوادیه تهران

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه عفونی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه قلب-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه ریه-درمانگاه جراحی مغز واعصاب--درمانگاه غدد-درمانگاه گوارش-درمانگاه بیهوشی-درمانگاه جراحی توراکس--خون شناسی-روماتولوژی-نفرولوژی

آدرس بیمارستان امیرالمومنین جوادیه تهران

  • تهران - نازی آباد - خیابان شیرمحمدی - روبروی پارک سردار جنگل - بیمارستان امیرالمومنین
  • 02155346262, 02155346263, 02155346161, 02155346061