بیمارستان امام حسین (ع) منوجان

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - منوجان - خیابان امام
  • تلفن 03495332504

درباره بیمارستان امام حسین (ع) منوجان


بیمارستان ۳۲ تختخوابی امام حسین (ع) منوجان در آبان ماه سال ۹۲ افتتاح شده است و در حال حاضر دارای متخصص های جراح عمومی، اطفال، داخلی و بیهوشی است .

تعداد تخت

64

بخش های بستری بیمارستان امام حسین (ع) منوجان

بستری اطفال - بستری داخلی - جراحی - زنان - دیالیز - عفونی

بخش های ستاره دار

تحت نظر اورژانس - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان امام حسین (ع) منوجان

درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام حسین (ع) منوجان

آزمایشگاه - داروخانه - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام حسین (ع) منوجان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام حسین (ع) منوجان
  • کرمان - منوجان - خیابان امام
  • 03495332504
مجوز ها و تاییدیه ها