بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس کرمان - جیرفت - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شفا
  • تلفن 03443318501 , 03443318502 , 03443318503 , 03443318901

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت


تعداد تخت

247

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

CCU - جراحی عمومی - عفونی - اطفال - ارتوپدی - ICU داخلی - داخلی - جراحی مغز و اعصاب - nicu - ارولوژی - چشم - ENT - روانپزشکی - اورژانس - سوختگی - - ICU جنرال - نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تحت نظر اورژانس - دیالیز - اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

جراحی عمومی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه چشم - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه عفونی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه قلب - درمانگاه داخلی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه اطفال - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - شنوایی سنجی - داخلی اعصاب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سی تی اسکن - سونوگرافی - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - کولونوسکوپی - آندوسکوپی - داروخانه - سنگ شکن

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت
  • کرمان - جیرفت - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شفا
  • 03443318501 - 03443318502 - 03443318503 - 03443318901
مجوز ها و تاییدیه ها