بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری بهبهان

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - شهرستان بهبهان - آغاجاری بلوار پرستار
  • تلفن 06152820540

درباره بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری بهبهان


بیمارستان اشرفی اصفهانی واقع در استان خوزستان، شهرستان آغاجاری بیمارستانی است درمانی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ۵۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۶۷ شمسی تاسیس گردید.[۱] همچنین این بیمارستان دارای بخش‌های اتاق عمل، تالاسمی، دیالیز، اورژانس، اطفال،داخلی، جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان و کلیه واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهی می‌باشد.

تعداد تخت

15

بخش های بستری بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری بهبهان

اطفال - زنان - داخلی - ایزوله اطفال - اعصاب و ر وان - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تالاسمی - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - دیالیز - تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری بهبهان

درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری بهبهان

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری بهبهان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری بهبهان
  • خوزستان - شهرستان بهبهان - آغاجاری بلوار پرستار
  • 06152820540
مجوز ها و تاییدیه ها