بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

عمومی

درمانی

  • آدرس سیستان و بلوچستان -شهرستان زاهدان - زیباشهر - بیمارستان پیامبراعظم(ص)
  • تلفن 05433284915 , 05433284916 , 05433284917

درباره بیمارستان پیامبر اعظم(ص)


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

بیمه های تحت پوشش بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان پیامبر اعظم(ص)
  • سیستان و بلوچستان -شهرستان زاهدان - زیباشهر - بیمارستان پیامبراعظم(ص)
  • 05433284915 - 05433284916 - 05433284917
مجوز ها و تاییدیه ها