بیمارستان شهید یغمایی

عمومی

درمانی , آموزشی , پژوهشی

  • آدرس اصفهان - شهرستان خور- بلوار امام رضا(ع)
  • تلفن 03146322020

درباره بیمارستان شهید یغمایی


این بیمارستان سالهای سال به صورت خیریه اداره می شد و در نهایت به اصرار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آن را به این دانشگاه واگذار گردید.

تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان شهید یغمایی

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید یغمایی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید یغمایی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید یغمایی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید یغمایی
  • اصفهان - شهرستان خور- بلوار امام رضا(ع)
  • 03146322020
مجوز ها و تاییدیه ها