سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان فاطمیه سمنان

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس سمنان ، بلوار 17 شهریور ، مرکز آموزشی درمانی فاطمیه
  • تلفن 02333328017, 02333322335

درباره بیمارستان فاطمیه سمنان


بیمارستان فاطمیه سمنان ، تا دی ماه سال ۱۳۸۲ به صورت تک تخصصی ( زنان و زایمان ) مشغول به خدمت دهی به بیماران بود ولی از بهمن ماه سال ۱۳۸۲ بخش های نوزادان و N.I.C.U نیز در این مرکز راه اندازی شد . در خرداد ماه سال ۱۳۸۳ بخش کودکان و در آذر ماه همان سال بخش داخلی آماده پذیرش بیماران بستری شد. در ابان ۱۳۸۴ با تاسیس و راه اندازی بخش I.C.U تعداد بخش های بستری این مرکز به ۶ بخش افزایش یافت. هم اکنون این مرکز داری ۹۰ تخت مصوب بستری و ۲۶ تخت غیر بستری می باشد.و در کنار بخش های پاراکلینیکی در ارائه خدمات رسانی به بیماران شهرستان و استان های همجوار تلاش می کند .

تعداد تخت

96

بخش های بستری بیمارستان فاطمیه سمنان

درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه عفونی - درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه - درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( آندوكراینولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی كبد و گوارش - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی كلیه ( نفرولوژی ) - درمانگاه قلب - سایر ( درمانگاه ) - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی هماتولوژ - درمانگاه اورژانس - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی روماتولو

بخش های ستاره دار

تخت های تحت نظر اورژانس - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان فاطمیه سمنان

CCU - ICU داخلی - POST CCU و قلب - داخلی - روان پزشكی - فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( آندوكراینولوژی ) - فوق تخصصی ( داخلی ریه ) - فوق تخصصی - ( داخلی نفرولوژی ) - فوق تخصصی - ( داخلی كبدوگوارش ) - عفونی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - فوق تخصصی - داخلی ( روماتولوژی ) - فوق تخصصی - داخلی ( هماتولوژی )

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فاطمیه سمنان

CCU - ICU داخلی - POST CCU و قلب - داخلی - روان پزشكی - فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( آندوكراینولوژی ) - فوق تخصصی ( داخلی ریه ) - فوق تخصصی - ( داخلی نفرولوژی ) - فوق تخصصی - ( داخلی كبدوگوارش ) - عفونی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - فوق تخصصی - داخلی ( روماتولوژی ) - فوق تخصصی - داخلی ( هماتولوژی )

آدرس بیمارستان فاطمیه سمنان

  • سمنان ، بلوار 17 شهریور ، مرکز آموزشی درمانی فاطمیه
  • 02333328017, 02333322335