بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

درمانی , آموزشی

  • آدرس هرمزگان - بلوار ناصر - جنب دادگاه انقلاب
  • تلفن 07633666240 , 07633666241 , 07633666242

درباره بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس


بیمارستان دکتر علی شریعتی تنها مرکز آموزشی درمانی دانشگاهی بندرعباس می باشد که در زمینه بیماریهای زنان و زایمان در این شهر فعال می باشدساختمان بیمارستان دارای قدمت دیرینه ای است، در ابتدا این ساختمان به عنوان کنسولگری انگلیس فعال بوده و سپس به بیمارستان عمومی شهرستان بندرعباس تبدیل شده است.با افتتاح بیمارستان شهید محمدی در سال 1358 بیمارستان عمومی به آنجا منتقل گردید و این بیمارستان به بیمارستان اعصاب و روان مبدل گردید. در سال 1366 با راه اندازی بخش اعصاب و روان در بیمارستان شهید محمدی و احساس نیاز فراوان شهرستان به یک مرکز تخصصی زنان و زایمان در سال 1367 این بیمارستان با مجوز 130 تخت ثابت به بیمارستان زنان و زایمان تغییر یافت.ساختمان بیمارستان با زیر بنای 1520 متر مربع دارای می باشد. بخش های بالینی زنان و زایمان، جراحی زنان، نوزادان و NICU، ICU ،اتاق عمل ،اتاق زایمان و اورژانس در آن گنجانده شده است. به جاست یادآور شوم قابلیت اجرای اهداف برنامه استراتژیک ،منوط به عدم تغییر مدیریت ، ریاست و مسئولیت کارکنان یا عدم تغییر منش و دیدگاه ایشان حداقل برای یکسال و تامین به موقع منابع و در دسترس بودن آن برای مجریان می باشد.وهمچنین سیاست اجرایی بیمارستان و دانشگاه دستخوش تغییر نگردد.

تعداد تخت

114

بخش های بستری بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس

بخش جراحی زنان و زایمان - بخش زنان و زایمان - نوزادان - NICU - ICU زنان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - لیبر - تختهای تحت نظر اورژانس - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس

درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - شنوایی سنجی - فوق تخصص چشم پزشکی - جراح عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس
  • هرمزگان - بلوار ناصر - جنب دادگاه انقلاب
  • 07633666240 - 07633666241 - 07633666242
مجوز ها و تاییدیه ها