بیمارستان امام رضا (ع) ایوان

درمانی , آموزشی

  • آدرس ایلام- شهرستان ایوان - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان بسیج -بیمارستان امام رضا(ع)
  • تلفن 08433234610 , 08433239960

درباره بیمارستان امام رضا (ع) ایوان


تعداد تخت

47

بخش های بستری بیمارستان امام رضا (ع) ایوان

اطفال - داخلی - جراحی عمومی - زنان وزایمان - قلب - اعصاب و روان

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس - تخت زایمان - بست پارتوم - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امام رضا (ع) ایوان

درمانگاه اطفال - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه جراحی مغز واعصاب - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه اعصاب وروان - درمانگاه زنان وزایمان - درمانگاه ارتوپدی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام رضا (ع) ایوان

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام رضا (ع) ایوان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها