بیمارستان رازی چالوس

عمومی

درمانی

  • آدرس مازندران - چالوس - خیابان نواب صفوی (کوروش) - جنب شهرک نواب صفوی
  • تلفن 01152211487 , 01152211488 , 01152243008 , 01152243009

درباره بیمارستان رازی چالوس


تعداد تخت

58

بخش های بستری بیمارستان رازی چالوس

CCU - چشم - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - اطفال - بخش نوزادان - ICU جنرال - ارتوپدی - اورولوژی - داخلی - گوش وحلق وبینی - بستری اورژانس - پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - بستری اورژانس - پست پارتوم - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان رازی چالوس

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی - درمانگاه چشم - درمانگاه بیهوشی و درد - اطفال - ارتوپدی - داخلی مغزواعصاب - اورژانس پزشک عمومی - جراحی مغزواعصاب - قلب وعروق

بخش های پاراکلینیک بیمارستان رازی چالوس

آندوسکوپی - اسپیرومتری - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - کولونوسکوپی - آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان رازی چالوس

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها