نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان توحید جم

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس بوشهر- شهرستان جم - شهرک توحید - بیمارستان توحیدجم
  • تلفن 07737623003, 07737623004, 07737623005

درباره بیمارستان توحید جم


تعداد تخت

56

بخش های بستری بیمارستان توحید جم

CCU-بستری 1( شامل 6 بخش)- تخت جراحی زنان و زایمان- بستری 2(نوزادان و اطفال)-اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس- اورژانس-زایشگاه-تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان توحید جم

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه بیهوشی و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه قلب-درمانگاه عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان توحید جم

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه بیهوشی و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه قلب-درمانگاه عمومی

آدرس بیمارستان توحید جم

  • بوشهر- شهرستان جم - شهرک توحید - بیمارستان توحیدجم
  • 07737623003, 07737623004, 07737623005