بیمارستان توحید جم

عمومی

درمانی

  • آدرس بوشهر- شهرستان جم - شهرک توحید - بیمارستان توحیدجم
  • تلفن 07737623003 , 07737623004 , 07737623005

درباره بیمارستان توحید جم


تعداد تخت

56

بخش های بستری بیمارستان توحید جم

CCU - بستری 1( شامل 6 بخش) - تخت جراحی زنان و زایمان - بستری 2(نوزادان و اطفال) - اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - اورژانس - زایشگاه - تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان توحید جم

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه قلب - درمانگاه عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان توحید جم

آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - اسپیرومتری - تست ورزش - داروخانه - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - کولونوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان توحید جم

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان توحید جم
  • بوشهر- شهرستان جم - شهرک توحید - بیمارستان توحیدجم
  • 07737623003 - 07737623004 - 07737623005
مجوز ها و تاییدیه ها