اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - ارسنجان - بلوار شهید مهدی اسکندری
  • تلفن 07143522481

درباره بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان


بیمارستان حضرت ولیعصر (عج ) ارسنجان در خرداد ماه 1372 تحت عنوان مرکز فوریتهای پزشکی با32 تخت افتتاح گردید

تعداد تخت

27

بخش های بستری بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

CCU-ENT-POST CCU و قلب-اطفال-جراحی زنان و زایمان-داخلی -چشم-جراحی عمومی-زایشگاه

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-پست پارتوم-تالاسمی-تخت زایمان-تختهای بخش اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس-دیالیز-لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

سایر(درمانگاه)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

سایر(درمانگاه)

آدرس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

  • فارس - ارسنجان - بلوار شهید مهدی اسکندری
  • 07143522481