بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - ارسنجان - بلوار شهید مهدی اسکندری
  • تلفن 07143522481

درباره بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان


بیمارستان حضرت ولیعصر (عج ) ارسنجان در خرداد ماه 1372 تحت عنوان مرکز فوریتهای پزشکی با32 تخت افتتاح گردید

تعداد تخت

27

بخش های بستری بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

CCU - ENT - POST CCU و قلب - اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - چشم - جراحی عمومی - زایشگاه

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تالاسمی - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

سایر(درمانگاه)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)ارسنجان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها