بیمارستان فاطمیه بادرود

عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان - بادرود - بلوار مطهری روبروی آتش نشانی
  • تلفن 03154346220

درباره بیمارستان فاطمیه بادرود


این بیمارستان در شهرستان نطنز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 21 ، تأسیس ، و در حال حاضر 21 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

تعداد تخت

34

بخش های بستری بیمارستان فاطمیه بادرود

اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - جراحی عمومی - پست پارتوم - نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - دیالیز - تختهای تحت نظر - لیبر - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان فاطمیه بادرود

عفونی - ent - اطفال - روانپزشکی - پوست - ارتوپدی - داخلی - اورژانس - نرولوژی - زنان و زایمان - جراحی عمومی - قلب و عروق -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فاطمیه بادرود

آزمایشگاه - سونوگرافی - رادیولوژی - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان فاطمیه بادرود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها