بیمارستان شهید بهشتی همدان

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس همدان - ابتدای بلوار ارم
  • تلفن 08138380283 , 08138380283 08138380704 , 08138380706

درباره بیمارستان شهید بهشتی همدان


تا سال 1376 ( فقط آزمایشگاه ژنتیک ، ارتوپدی فنی ، شنوایی سنجی و فیزیوتراپی ) - از سال 1377 ( آغاز فعالیت با 60 تخت بستری ) - از سال 1387 واگذاری به دانشگاه علوم پزشکی

تعداد تخت

247

بخش های بستری بیمارستان شهید بهشتی همدان

فوق تخصصی ریه - جراحی کلیه و مجاری ادراری - فوق تخصصی نفرولوژی - فوق تخصصی گوارش و کبد - پیوندکلیه - فوق تخصصی هماتولوژی - Icuداخلی - داخلی جنرال - فوق تخصصی غدد - ضایعات نخاعی - بخش روماتولوژی - آنکولوژی - بخش عفونی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اورژانس - دیالیز - شیمی درمانی

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید بهشتی همدان

یوروداینامیک - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه ارولوژی - توراکس - درمانگاه نفرولوژی - درمانگاه گوارش وکبد - درمانگاه غدد - درمانگاه ریه - درمانگاه روماتولوژی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه قلب - انکولوژی - روانشناسی - درمانگاه پیوند - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه عفونی - آسم و آلرژی - گفتار درمانی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید بهشتی همدان

ESWL - آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - فیزیوتراپی - داروخانه - آزمایشگاه پاتولوژی - ژنتیک - اسپیرومتری - آندوسکوپی - رکتوسیگموئیدوسکپی - برونکوسکپی - کلونوسکپی - سی تی اسکن - رادیولوژی - سونوگرافی - الکتروکاردیوگرافی - ERCP - سنگ شکن - سیستوسکپی - سنجش تراکم استخوان

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید بهشتی همدان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید بهشتی همدان
  • همدان - ابتدای بلوار ارم
  • 08138380283 - 08138380283 08138380704 - 08138380706
مجوز ها و تاییدیه ها