بیمارستان سپاهان اصفهان

درمانی

  • آدرس اصفهان - خیابان میر
  • تلفن 03136613082 , 03136613083 , 03136613084 , 03136613085 , 03136613086

درباره بیمارستان سپاهان اصفهان


این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1349با ظرفیت 105 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 105 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس، CCU

تعداد تخت

117

بخش های بستری بیمارستان سپاهان اصفهان

داخلی - اطفال - جراحی - ICU قلب باز - زنان وزایمان - نوزادان - ICU اعصاب - CCU - postانژیو - زایشگاه

بخش های ستاره دار

post partum - تخت زایمان - لیبر - اتاق عمل - مراجعین سرپایی - اتاق عمل اورژانس - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان سپاهان اصفهان

درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سپاهان اصفهان

آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - داروخانه - سونوگرافی - آنژیوگرافی -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سپاهان اصفهان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان سپاهان اصفهان
  • اصفهان - خیابان میر
  • 03136613082 - 03136613083 - 03136613084 - 03136613085 - 03136613086
مجوز ها و تاییدیه ها