بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعیی خرم آباد

عمومی

درمانی

  • آدرس لرستان - خرم آباد - کیلومتر 2 جاده اندیمشک گلدشت شرقی
  • تلفن 06633413200, 06633413300

درباره بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعیی خرم آباد


بیمارستان تأمین اجتماعی خرم آباد از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی توسط شرکت خانه سازی در سال ١٣٧٤ افتتاح گردید مساحت بیمارستان ١١٠,٠٠٠ متر مربع و زیر بنای آن ٣٠.٠٠٠ متر مربع می باشد ظرفیت رسمی آن ٢٥٦ تختخواب بوده که در حال حاضر ١٧٩ تخت آن فعال و مورد استفاده عموم مردم بویژه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می باشد که کلیه خدمات بیمارستان برای آنان رایگان است.

تعداد تخت

156

بخش های بستری بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعیی خرم آباد

فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-NICU-ICU جنرال-ارتوپدی-ارولوژی-جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -چشم-داخلی -جراحی زنان و زایمان-CCU-POST CCU و قلب-اطفال-ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تخت زایمان-تختهای بخش اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعیی خرم آباد

درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه عفونی-درمانگاه ارتوپدی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه چشم-درمانگاه پوست-درمانگاه ENT-درمانگاه قلب-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه دندانپزشکی-پزشک عمومی ( سایر)-درم

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعیی خرم آباد

درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه عفونی-درمانگاه ارتوپدی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه چشم-درمانگاه پوست-درمانگاه ENT-درمانگاه قلب-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه دندانپزشکی-پزشک عمومی ( سایر)-درم

آدرس بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعیی خرم آباد

  • لرستان - خرم آباد - کیلومتر 2 جاده اندیمشک گلدشت شرقی
  • 06633413200, 06633413300