سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان قائم جیرفت

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان ، جیرفت ، میدان شاهد ، ابتدای بلوار جانبازان ، بیمارستان قائم
  • تلفن 03443317828

درباره بیمارستان قائم جیرفت


در حال حاضر ، بیمارستان قائم جیرفت ، 88 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

88

بخش های بستری بیمارستان قائم جیرفت

درمانگاه زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اورژانس سرپایی - زایشگاه - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان قائم جیرفت

بستری اطفال - بستری زنان و زایمان - بستری داخلی - بستری جراحی - ccu - گوش و حلق و بینی - چشم - ارتوپدی - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان قائم جیرفت

بستری اطفال - بستری زنان و زایمان - بستری داخلی - بستری جراحی - ccu - گوش و حلق و بینی - چشم - ارتوپدی - اورژانس بستری

آدرس بیمارستان قائم جیرفت

  • کرمان ، جیرفت ، میدان شاهد ، ابتدای بلوار جانبازان ، بیمارستان قائم
  • 03443317828