اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان پنجم آذر گرگان

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس گلستان - خیابان پنجم - اذر - روبروی سازمان انتقال خون
  • تلفن 01732220561

درباره بیمارستان پنجم آذر گرگان


بیمارستان ۵آذر گرگان با قدمت ۸۰ ساله در چند سال اخیر تغییرات گسترده در کیفیت و کمیت خدمات درمانی و آموزشی داشته است. تبدیل بیمارستان به مرکز آموزشی درمانی، کمک زیادی به ارتقاء سطح خدمات درمانی نموده است. ظرفیت بالای نیروی انسانی و تجهیزاتی، توقع ارتقاء روز افزون در ابعاد مختلف درمانی ،آموزشی و پژوهشی را بوجود آورده است. امید است استفاده از قابلیت روسا و مسئولین بخشها و ایجاد شاخصهای جدید درمانی، آموزشی ، اداری و فرآیند محور در آینده نزدیک، ظرفیت جدیدی در ارتقا توانمندی آموزشی و درمانی مرکز ایجاد نماید.

تعداد تخت

290

بخش های بستری بیمارستان پنجم آذر گرگان

CCU -گوش و حلق و بینی-ICU جنرال-POST CCU و قلب-جراحی مغز و اعصاب -داخلی اعصاب -روانپزشکی-عفونی -ارتوپدی-داخلی -جراحی عمومی-ارولوژی-چشم-فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی-فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-فوق تخصصی ـ داخلی ریه-فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندو کراینولوژی )-فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-هماتولژی - انکولژی-فوق تخصصی -داخلی هماتولوژی-فوق تخصص جراحی توراکس-مراقبتهای ویژه تنفسی-ICU داخلی-سوختگی-ICU سوختگی-IPD-ICU جراحی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-بخش اورژانس-دیالیز-تحت نظر اورژانس-شیمی درمانی- بخش اورژانس سوختگی

بخش های کلینیکی بیمارستان پنجم آذر گرگان

درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه روانپزشکی بزرگسال-درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه قلب-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه پوست-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه عفونی-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه بیهوشی ودرد-درمانگاه اورژانس-متخصص طب اورژانس-فوق تخصصی-داخلی هماتولژی-درمانگاه قلب-فوق تخصص قلب-درمانگاه انکولژی-درمانگاه تغذیه-فوق تخصصی-جراحی قلب-درمانگاه فوق تخصصی-جراحی توراکس-درمانگاه پزشکی قانونی و مسمومیتها-درمانگاه اورژانس-پزشکان عمومی-درمانگاه روانپزشکی کودک

بخش های پاراکلینیک بیمارستان پنجم آذر گرگان

درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه روانپزشکی بزرگسال-درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه قلب-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه پوست-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه عفونی-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه بیهوشی ودرد-درمانگاه اورژانس-متخصص طب اورژانس-فوق تخصصی-داخلی هماتولژی-درمانگاه قلب-فوق تخصص قلب-درمانگاه انکولژی-درمانگاه تغذیه-فوق تخصصی-جراحی قلب-درمانگاه فوق تخصصی-جراحی توراکس-درمانگاه پزشکی قانونی و مسمومیتها-درمانگاه اورژانس-پزشکان عمومی-درمانگاه روانپزشکی کودک

آدرس بیمارستان پنجم آذر گرگان

  • گلستان - خیابان پنجم - اذر - روبروی سازمان انتقال خون
  • 01732220561