گفتگوهای من

بیمارستان روانپزشکی مهرگان تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی
  • تلفن 02188885442, 02188771000

درباره بیمارستان روانپزشکی مهرگان تهران


این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۶ با ظرفیت ۲۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۷۰ تخت دایر دارد.

تعداد تخت

66

بخش های بستری بیمارستان روانپزشکی مهرگان تهران

CCU-POST CCU -ICU-زنان و اطفال-جراحی عمومی-جراحی تخصصی-اعصاب و روان-داخلی

بخش های ستاره دار

کلینیک دو 2 روانپزشکی-اتاق C P R-اتاق E C T-اورژانس-کلینیک یک 1 روانپزشکی

بخش های کلینیکی بیمارستان روانپزشکی مهرگان تهران

کلینیک یک روانپزشکی-کلینیک دو روانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی مهرگان تهران

کلینیک یک روانپزشکی-کلینیک دو روانپزشکی

آدرس بیمارستان روانپزشکی مهرگان تهران

  • تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی
  • 02188885442, 02188771000