سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس البرز - شهرستان هشتگرد- بلوار آیت الله خامنه ای - جنب پارک مادر - بیمارستان امام جعفر صادق هشتگرد
  • تلفن 02644210921, 02644210922, 02644210923

درباره بیمارستان امام جعفر صادق (ع)


بیمارستان امام جعفر صادق(ع) که در مرداد ماه سال 1365 با مصوب 172 تخت به بهره برداری رسید. که در حال حاضر 120 تخت فعال دارد.

تعداد تخت

100

بخش های بستری بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

post ccu-جراحی عمومی-ICU جنرال-CCU-جراحی زنان -داخلی- اطفال-جراحی ارتوپدی-نوزادان-پست پارتوم-جراحی مغز و اعصاب-چشم

بخش های ستاره دار

زایمان-تحت نظراورژانس-لیبر-اتاق عمل-پست پارتوم-مامایی-اتاق عمل اورژانس-شیمی درمانی-بخش دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی-درمانگاه قلب-درمانگاه گوش حلق و بینی-انکولوژی-بینایی سنجی-تغذیه-شنوایی سنجی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه طب فیزیکی-درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی-درمانگاه قلب-درمانگاه گوش حلق و بینی-انکولوژی-بینایی سنجی-تغذیه-شنوایی سنجی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه طب فیزیکی-درمانگاه اورژانس

آدرس بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

  • البرز - شهرستان هشتگرد- بلوار آیت الله خامنه ای - جنب پارک مادر - بیمارستان امام جعفر صادق هشتگرد
  • 02644210921, 02644210922, 02644210923