بیمارستان 504 ارتش تهران

بیمارستان تخصصی اطفال

  • آدرس تهران - خیابان شریعتی - خیابان شهید قدوسی - نرسیده به سبلان شمالی - بیمارستان 504
  • تلفن 02122485596

درباره بیمارستان 504 ارتش تهران


بیمارستان خانواده ارتش در سال 1348 با تعداد8 بخش تاسیس و راه اندازی گردید. و تا کنون 41 سال از تاسیس آن گذشته است و هدف از تاسیس این بیمارستان پذیرش پرسنل شاغل در ارتش و خانواده های محترم آنان و همچنین آموزش پزشکی و پرستاری پیراپزشکی و ارتقاء سطح علمی آنان می باشد.

تعداد تخت

58

بخش های بستری بیمارستان 504 ارتش تهران

NICU - PICU - عفونی - جراحی - داخلی نوزادان - - داخلی 2 - داخلی 1 -

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 504 ارتش تهران

درمانگاه ENT - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه چشم - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه گفتار درمانی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه دندانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 504 ارتش تهران

آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 504 ارتش تهران

آدرس بیمارستان 504 ارتش تهران
  • تهران - خیابان شریعتی - خیابان شهید قدوسی - نرسیده به سبلان شمالی - بیمارستان 504
  • 02122485596
مجوز ها و تاییدیه ها