بیمارستان مهر بهشهر

عمومی

درمانی

  • آدرس مازندران - بهشهر - چهار راه گرگان - خیابان پاسداران
  • تلفن 01134520270

درباره بیمارستان مهر بهشهر


مجموعه پزشکی بیمارستان مهر در ۲۷/۱۱/۸۰ با شخصیت حقوقی شرکت تعاونی درمانی مهر در ثبت شرکتهای اداره ثبت شهرستان بهشهر به ثبت رسید.موافقت اصولی شرکت تعاونی درمانی مهر و قرارداد تاسیس بیمارستان مهربهشهر در اداره صدور پروانه های وزارت بهداشت به شماره نامه۱۷۳۱۱/۸/ن در مورخ ۲۲/۸/۸۱ صادر گردید.

تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان مهر بهشهر

نوزادان - CCU - ICU - NICU - ENT - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - چشم - داخلی - اورژانس - ترمیمی

بخش های ستاره دار

اورژانس - اتاق عمل - پست پارتوم - تخت زایمان - اتاق معاینه - اتاق درد

بخش های کلینیکی بیمارستان مهر بهشهر

فیزیوتراپی - شنوایی سنجی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان مهر بهشهر

رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - پاتولوژی - آزمایشگاه - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان مهر بهشهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان مهر بهشهر
  • مازندران - بهشهر - چهار راه گرگان - خیابان پاسداران
  • 01134520270
مجوز ها و تاییدیه ها