اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان مهر بهشهر

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس مازندران ، بهشهر ، چهار راه گرگان ، خیابان پاسداران ، بیمارستان مهر
  • تلفن 01134520270, 01134520271

درباره بیمارستان مهر بهشهر


مجموعه پزشکی بیمارستان مهر در ۲۷ / ۱۱ /۸۰ با شخصیت حقوقی شرکت تعاونی درمانی مهر در ثبت شرکتهای اداره ثبت شهرستان بهشهر به ثبت رسید . موافقت اصولی شرکت تعاونی درمانی مهر و قرارداد تاسیس بیمارستان مهر بهشهر در اداره صدور پروانه های وزارت بهداشت به شماره نامه ۱۷۳۱۱/۸/ن در مورخ ۲۲ / ۸ / ۸۱ صادر شد . در نهایت ، بیمارستان مهر بهشهر در سال 1389 تاسیس شد .در حال حاضر ، 50 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

51

بخش های بستری بیمارستان مهر بهشهر

فیزیوتراپی - شنوایی سنجی

بخش های ستاره دار

اورژانس - اتاق عمل - تخت زایمان - مامایی ( اتاق معاینه ) - اتاق درد - درمانگاه اورژانس - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان مهر بهشهر

CCU - ICU - NICU - ENT - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - چشم - داخلی - نوزادان - ترمیمی - عفونی - پست پارتوم - پست پارتوم - جراحی ترمیمی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان مهر بهشهر

CCU - ICU - NICU - ENT - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - چشم - داخلی - نوزادان - ترمیمی - عفونی - پست پارتوم - پست پارتوم - جراحی ترمیمی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان مهر بهشهر

همه ی بیمه ها

آدرس بیمارستان مهر بهشهر

  • مازندران ، بهشهر ، چهار راه گرگان ، خیابان پاسداران ، بیمارستان مهر
  • 01134520270, 01134520271