بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس گلستان - شهرستان گرگان - بلوار صیاد شیرازی
  • تلفن 01732261150

درباره بیمارستان صیاد شیرازی گرگان


تعداد تخت

341

بخش های بستری بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

POST CCU B - داخلی - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - ICU A - POST CCU A - NICU - عفونی - CCU A - بخش نوزادان - پست پارتوم - داخلی اعصاب (نورولوژی) - فوق تخصصی - داخلی ریه - فوق تخصصی - داخلی کلیه (نفرولوژی) - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - مادران باردار پر خطر - داخلی - هماتولوژی، روماتولوژی و غدد - ICU B - هماتولوژی - روماتولوژی

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس - لیبر(بستری زایشگاه) - اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - اتاق عمل اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - تحت نظر اورژانس زایشگاه

بخش های کلینیکی بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

قلب - مسمومیت - ارولو‍ژی - داخلی - انکولوژی - فوق تخصصی - اطفال نوزادان - زنان و زایمان - فوق تخصصی - داخلی کلیه (نفرولوژی) - بیهوشی و درد - تغذیه - فوق تخصصی - جراحی توراکس - پوست - طب فیزیکی و توانبخشی - فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - جراحی عمومی - داخلی اعصاب (نورولوژی) - گوش و حلق و بینی (ENT) - عفونی - فوق تخصصی - داخلی غدد(اندوکراینولوژی) - فوق تخصصی - داخلی ریه - ژنتیک - فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - اعصاب و روان (روانپزشکی)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

آندوسکوپی - برونکوسکوپی - تست ورزش - نوارنگاری (الکتروکاردیوگرافی) - اکوکاردیوگرافی - سونوگرافی - الکترومیوگرافی - آزمایشگاه طبی - سی تی اسکن - کولونوسکوپی - آزمایشگاه پاتول‍‍‍و‍‍ژی - اسپیرومتری - رادیولوژی - الکتروآنسفالوگرافی - UBT - هولترنوارقلب - بیوپسی و تپ مایع پلور - داروخانه - NST - ارگواسپیرومتری - FNA - BMA

بیمه های تحت پوشش بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان صیاد شیرازی گرگان
  • گلستان - شهرستان گرگان - بلوار صیاد شیرازی
  • 01732261150
مجوز ها و تاییدیه ها