بیمارستان شهدای هندیجان

عمومی

درمانی , آموزشی , پژوهشی

  • آدرس خوزستان - شهرستان هندیجان - خیابان بسیج - بیمارستان شهدای هندیجان
  • تلفن 06152570165

درباره بیمارستان شهدای هندیجان


بیمارستان شهدا واقع در شهر هندیجان شهرستان هندیجان بیمارستانی است درمانی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ۳۲ تخت ثابت که در سال ۱۳۸۹ شمسی افتتاح گردید؛ و دارای بخش‌های اورژانس، اطفال، داخلی و کلیه بخش‌های پاراکلینیک و درمانگاهی می‌باشد

تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان شهدای هندیجان

داخلی

بخش های ستاره دار

اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای هندیجان

داخلی - ارتوپدی - اطفال - قلب - کلیه - زنان - - - درمانگاه زنان وزایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای هندیجان

آزمایشگاه - سونوگرافی -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای هندیجان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهدای هندیجان
  • خوزستان - شهرستان هندیجان - خیابان بسیج - بیمارستان شهدای هندیجان
  • 06152570165
مجوز ها و تاییدیه ها