اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهدای هندیجان

پزشکی عمومی

پژوهشی,آموزشی,درمانی

  • آدرس خوزستان ، شهرستان هندیجان ، بلوار چمران ، جنب اداره گاز ، بیمارستان شهدای هندیجان
  • تلفن 06152570161, 06152570165

درباره بیمارستان شهدای هندیجان


بیمارستان شهدای هندیجان ، در سال 1389 به همراه 32 تخت ثابت در شهرستان هندیجان ، تاسیس شد . بیمارستان شهدای هندیجان ، مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی است که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی جنی شاپور اهواز می باشد . در حال حاضر ، 22 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

22

بخش های بستری بیمارستان شهدای هندیجان

داخلی - اطفال - درمانگاه قلب - زنان - درمانگاه پوست - شنوایی سنجی - گفتار درمانی - تغذیه

بخش های ستاره دار

اورژانس - همودیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای هندیجان

داخلی - اطفال - پست پارتوم - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای هندیجان

داخلی - اطفال - پست پارتوم - اورژانس بستری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای هندیجان

کمیته امام خمینی,بیمه سلامت,بیمه نیروهای مسلح,بیمه تامین اجتماعی,روستایی

آدرس بیمارستان شهدای هندیجان

  • خوزستان ، شهرستان هندیجان ، بلوار چمران ، جنب اداره گاز ، بیمارستان شهدای هندیجان
  • 06152570161, 06152570165