بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز

بیمارستان تخصصی روانپزشکی

درمانی

  • آدرس خوزستان - خیابان گلستان - بالاتر از پارک شقایق
  • تلفن 06133741047 , 06133741048 , 06133741049 , 06133741050 , 06133741051

درباره بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز


بیمارستان بوستان اهواز یا بیمارستان روانپزشکی بوستان یک بیمارستان اختصاصی روانپزشکی وابسته به بنیاد جانباران می باشدکه از سال ۷۱ به عنوان مرکز نگهداری تاسیس شد و جانبازان برگشته از جنگ در این مرکز درمان سرپایی می‌شدند. این بیمارستان به تدریج ساماندهی گرید و از سال ۷۶ نام آن به بیمارستان بوستان تغییر یافت. این بیمارستان دارای ۸۵ تخت بستری و سه بخش اورژانس، حاد و مزمن ، آزمایشگاه طبی ، درمانگاه اعصاب و روان، درمانگاه داخلی و پزشک عمومی می باشد.اورژانس این مرکز شبانه روزای بصورت سه سال متوالی به عنوان بیمارستان درجه یک ارزشیابی شده است.

تعداد تخت

125

بخش های بستری بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز

بخش یک - بخش دو - مرکز روزانه (کاردرمانی) - بخش سه - بخش چهار

بخش های ستاره دار

تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه داخلی - پزشک عمومی - درمانگاه ارولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز

آزمایشگاه طبی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها