بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود(مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی)

عمومی

درمانی

  • آدرس لرستان - درود - میدان بسیج مجتمع بیمارستانی شهدای هفتم تیر
  • تلفن 06643223892

درباره بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود(مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی)


این مرکز درمانی در سال ۱۳۶۵ شروع به کار نموده است ؛ مجتمع بیمارستانی شهدای هفتم تیر و شهید مصطفی خمینی با ۱۸۹ تخت مصوب و ۱۱۹ تخت فعال و دراختیار داشتن بخشهای جراحی ،داخلی،اطفال ،نوزادان ،ICU،CCU،NICU،POST CCU،اتاق عمل ،اورژانس،درمانگاه عمومی و تخصصی و واحدهای پاراکلینیکی تحت عنوان تنها مرکز جراحی و داخلی و فوریتهای پزشکی ناشی از حوادث شهرستان دایر می باشد.

تعداد تخت

132

بخش های بستری بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود(مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی)

ENT - ICU جراحی و داخلی - NICU - POST CCU و قلب - ارتوپدی - اطفال - جراحی عمومی - چشم - داخلی - بخش نوزادان - CCU - روانپزشکی - نورولوژی

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - تالاسمی - دیالیز - اتاق عمل - دیابت - هموفیلی - اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود(مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی)

درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - درمانگاه ارولوژی - پوست - درمانگاه نخصصی عفونی - نورولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود(مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی)

آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - فیزیوتراپی - تست ورزش - داروخانه - سی تی اسکن

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود(مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی)

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود(مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی)
  • لرستان - درود - میدان بسیج مجتمع بیمارستانی شهدای هفتم تیر
  • 06643223892
مجوز ها و تاییدیه ها