بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان امام خمینی ( ره ) نمین

عمومی

درمانی

  • آدرس اردبیل - شهرستان نمین- خیابان امام خمینی بیمارستان امام خمینی(ره)
  • تلفن 04533251401

درباره بیمارستان امام خمینی ( ره ) نمین


تعداد تخت

3

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی ( ره ) نمین

جراحی زنان و زایمان - اطفال

بخش های ستاره دار

لیبر - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - اتاق عمل - دیالیز - پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی ( ره ) نمین

درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه مامائی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی ( ره ) نمین

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - الکترو کاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی ( ره ) نمین

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی ( ره ) نمین
  • اردبیل - شهرستان نمین- خیابان امام خمینی بیمارستان امام خمینی(ره)
  • 04533251401
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها