بیمارستان حضرت زهرا قم

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

درمانی , آموزشی

  • آدرس قم - خیابان امامزاده ابراهیم - خیابان زندآباد - بیمارستان حضرت زهرا
  • تلفن 02538844214

درباره بیمارستان حضرت زهرا قم


تعداد تخت

74

بخش های بستری بیمارستان حضرت زهرا قم

NICU - جراحی زنان و زایمان - فوق تخصصی نوزادان - نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تختهای تحت نظر اورژانس - تخت زایمان - لیبر - - اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت زهرا قم

درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه بیهوشی و درد - مامائی - تغذیه و رژیم درمانی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت زهرا قم

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - EKG - اکوکاردیوگرافی - NST

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت زهرا قم

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها