بیمارستان رسول اکرم رامشیر

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - شهرستان رامشیر - خیابان امام علی علی(ع) - بیمارستان حضرت رسول اکرم
  • تلفن 06143596711 , 06143596712 , 06143596713 , 06143596714 , 06143596715 , 06143596716 , 06143596717

درباره بیمارستان رسول اکرم رامشیر


بیمارستان حضرت رسول واقع در استان خوزستان، شهرستان رامشیر بیمارستانی است درمانی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ۳۲ تخت ثابت که در سال ۱۳۷۸ شمسی تاسیس گردید.

تعداد تخت

34

بخش های بستری بیمارستان رسول اکرم رامشیر

اطفال - داخلی - جراحی عمومی - زنان - CCU - نوزادان

بخش های ستاره دار

تختهای تحت نظر اورژانس - تختهای بخش اورژانس - تخت زایمان - پست پارتوم - لیبر (اتاق درد) - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان رسول اکرم رامشیر

درمانگاه قلب - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اورولو‍ژی - درمانگاه پوست - درمانگاه بیهوشی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان رسول اکرم رامشیر

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - نوارنگاری - داروخانه - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان رسول اکرم رامشیر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان رسول اکرم رامشیر
  • خوزستان - شهرستان رامشیر - خیابان امام علی علی(ع) - بیمارستان حضرت رسول اکرم
  • 06143596711 - 06143596712 - 06143596713 - 06143596714 - 06143596715 - 06143596716 - 06143596717
مجوز ها و تاییدیه ها