بیمارستان شهداء دهگلان

عمومی

درمانی

  • آدرس کردستان - شهر دهگلان - میدان امام خمینی(ره)
  • تلفن 08735125436 , 08735121974 , 08735122969

درباره بیمارستان شهداء دهگلان


تعداد تخت

24

بخش های بستری بیمارستان شهداء دهگلان

اطفال - نوزادان - داخلی

بخش های ستاره دار

تخت زایمان - تخت های تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر - پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان شهداء دهگلان

متخصص اطفال - متخصص داخلی - متخصص زنان وزایمان - متخصص اعصاب - متخصص ارولوژی - متخصص قلب و عروق

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهداء دهگلان

آزمایشگاه - آندوسکوپی - اسپیرومتری - نوارقلب - داروخانه - رادیولوژی - دندانپزشکی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهداء دهگلان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهداء دهگلان
  • کردستان - شهر دهگلان - میدان امام خمینی(ره)
  • 08735125436 - 08735121974 - 08735122969
مجوز ها و تاییدیه ها