بیمارستان شفا کرمان

عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس کرمان - خیابان فارابی شمالی - بیمارستان شفا
  • تلفن 03432115871

درباره بیمارستان شفا کرمان


این مرکز درمانی از سال ۱۳۳۹ شروع به ساخت و در سال ۱۳۴۳ راه اندازی شد. در ابتدا این بیمارستان جهت مداوای بیماران ریوی بویژه معلولین مورد استفاده قرار می گرفت. بیمارستان شفا در آن زمان کاملاً خارج از شهر واقع شده و تنها با جاده باریک و خاکی به شهر وصل بود ابتدا نام این بیمارستان آسایشگاه معلولین و بعداً به بیمارستان ریوی رضا پهلوی تغییر نام داد. از سال ۱۳۵۶ به دستور وزارت بهداری وقت فعالیت بیمارستان متوقف شد و مجدد در شهریور ۱۳۵۹ با ۱۵۰ تخت و افتتاح بخشهای داخلی و جراحی عمومی آغاز به کار کرد. تا سال ۱۳۶۰ بخشهای زنان و زایمان ، داخلی ، قلب ، چشم پزشکی به بخشهای این بیمارستان افزوده شد و در اواخر همین سال بخش سوانح سوختگی نیز تجهیز و افتتاح شد. این بیمارستان با نام بیمارستان شماره ۲ دانشکده پزشکی به تدریج با تبدیل به یک مرکز تخصصی و فوق تخصصی آموزشی درمانی ادامه فعالیت داد و در سال ۱۳۶۷ با راه اندازی بخشهای گوش، حلق و بینی ، ارولوژی، جراحی ترمیمی ، مغز و اعصاب روند گسترش بیمارستان سرعت بیشتری گرفت و با اضافه شدن بخشهای تشخیصی و درمانی نظیر سی تی اسکن، آنژیوگرافی، سنگ شکن، طب هسته ای و سپس بخش جراحی قلب باز در سال ۱۳۷۱ شروع به کار کرد سپس به نام بیمارستان شفا تغییر نام داد.

تعداد تخت

363

بخش های بستری بیمارستان شفا کرمان

فوق تخصصی - نفرولوزی-فوق تخصصی ـ جراحی قلب-ارولوژی-ENT-جراحی-چشم-ICU جنرال-POST آنژیوگرافی-داخلی قلب-داخلی اعصاب ( نورولوژی )-فوق تخصصی ـ روماتولوژی-ارتوپدی-فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی-CCU-سوختگی-ICU قلب -اورژانس داخلی اعصاب و قلب-ICU استروک-طب هسته ای

بخش های ستاره دار

اورژانس قلب (تحت نظر)-اورژانس قلب (ویزیت)-اتاق عمل چشم-اتاق عمل جنرال-اتاق عمل سوختگی-اتاق عمل قلب-همو دیالیز-دیالیز صفاقی-اورژانس اعصاب(تحت نظر)-اورژانس E.N.T- اورژانس چشم(ویزیت)-اورژانس اعصاب (ویزیت)-اورژانس سوختگی(ویزیت)

بخش های کلینیکی بیمارستان شفا کرمان

درمانگاه ترمیمی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه سوختگی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه عفونی-درمانگاه داخلی-درمانگاه دیابت-درمانگاه رادیو تراپی و شیمی درمانی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه قلب-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه فوق تخصصی - روماتولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه روانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شفا کرمان

درمانگاه ترمیمی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه سوختگی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه عفونی-درمانگاه داخلی-درمانگاه دیابت-درمانگاه رادیو تراپی و شیمی درمانی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه قلب-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه فوق تخصصی - روماتولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه روانپزشکی

آدرس بیمارستان شفا کرمان

  • کرمان - خیابان فارابی شمالی - بیمارستان شفا
  • 03432115871