بیمارستان 11 محرم دامغان

عمومی

درمانی

  • آدرس استان سمنان - شهرستان دامغان - خیابان امام - روبه روی پاساژ مطلب خان
  • تلفن 02335242525 , 02335250190

درباره بیمارستان 11 محرم دامغان


روزهای ملاقات : همه روزه ساعت 14:30 الی15:30میباشد . لطفا از آوردن اطفال زیر ده سال به بیمارستان جهت ملاقات جداخودداری نمایید .

تعداد تخت

30

بخش های بستری بیمارستان 11 محرم دامغان

جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

لیبر - پست پارتوم - اتاق عمل - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان 11 محرم دامغان

درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 11 محرم دامغان

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 11 محرم دامغان

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس بیمارستان 11 محرم دامغان
  • استان سمنان - شهرستان دامغان - خیابان امام - روبه روی پاساژ مطلب خان
  • 02335242525 - 02335250190
مجوز ها و تاییدیه ها