بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان

بیمارستان تخصصی روانپزشکی

درمانی , آموزشی , پژوهشی

  • آدرس سیستان -زاهدان - خیابان امام خمینی روبروی سیلو
  • تلفن 05433513777 , 05433513778 , 05433513779

درباره بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان


گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی می باشد که در راستای تقویت سیاست های دانشگاه درزمینه های آموزش و درمان بیماریهای روانی فعالیت می نماید . امید است با توجه به پشتکار و بار علمی اعضاء محترم هیئت علمی و استفاده روز افزون از تکنولوژی های نوین و حمایت های رئیس و معاونین محترم دانشگاه و دانشکده پزشکی بتوانیم در آموزش دانشجویان پزشکی و دستیاران روانپزشکی با استفاده از فرصت وجود تنوع در بیماران مراجعه کننده و امکانات آموزشی مناسب پزشکان و دستیارانی را تربیت نماییم که دانش کافی در زمینه بیماریهای روانپزشکی داشته باشند و بتوانند در جهت ارتقاء سلامت روانی این دانسته ها را بکار گیرند.

تعداد تخت

80

بخش های بستری بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان

بخش روانپزشکی مردان یک - بخش روانپزشکی مردان دو - بخش روانپزشکی زنان - اورژانس بستری -

بخش های ستاره دار

تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) - روانکاوی - درمانگاه کاردرمانی -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان

آزمایشگاه طبی - الکتروآنسفالوگرافی - داروخانه - الکتروشوک درمانی - ECT - تزریقات

بیمه های تحت پوشش بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان
  • سیستان -زاهدان - خیابان امام خمینی روبروی سیلو
  • 05433513777 - 05433513778 - 05433513779
مجوز ها و تاییدیه ها