بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه - قصر شیرین - قصرجدید
  • تلفن 08342423872

درباره بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین


تعداد تخت

32

بخش های بستری بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

جراحی عمومی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - پست پارتوم - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه جراحی عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

داروخانه - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - الکتروکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین
  • کرمانشاه - قصر شیرین - قصرجدید
  • 08342423872
مجوز ها و تاییدیه ها