اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه ، قصر شیرین ، قصرجدید ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ( ع )
  • تلفن 08342423872

درباره بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین


در حال حاضر ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ( ع ) قصر شیرین ، 45 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

45

بخش های بستری بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه عفونی - درمانگاه داخلی مغز و اعصاب

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان-تختهای بخش اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس-لیبر-پست پارتوم-دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

جراحی عمومی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - پست پارتوم - LDRP - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

جراحی عمومی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - پست پارتوم - LDRP - اورژانس بستری

آدرس بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

  • کرمانشاه ، قصر شیرین ، قصرجدید ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ( ع )
  • 08342423872