سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان فاطمه الزهرا (ُس ) نجف آباد

پزشکی عمومی

آموزشی,درمانی

  • آدرس اصفهان ، نجف آباد ، خیابان کمربندی ، بلوار شهید غلامرضا صالحی ، بیمارستان فاطمه الزهرا ( س )
  • تلفن 03142443112, 03142443114, 03142443115, 03142443116, 03142443117, 03142443113

درباره بیمارستان فاطمه الزهرا (ُس ) نجف آباد


بیمارستان فاطمه الزهرا ( س ) نجف آباد ، مرکز درمانی است که به سازمان تامین اجتماعی وابسته می باشد . همچنین ، به عنوان بیمارستان عمومی ، فعالیت می کند . در حال حاضر ، 156 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

156

بخش های بستری بیمارستان فاطمه الزهرا (ُس ) نجف آباد

درمانگاه اورولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندان پزشكی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - عمومی - نفرولوژی - بینایی سنجی - درمانگاه عفونی - درمانگاه فیزیوتراپی - روان پزشكی - درمانگاه جراحی اعصاب - تغذیه - طب اورژانس - فوق تخصص گوارش - درمانگاه بیهوشی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - اورژانس سرپایی - لیبر - پست پارتوم - مامایی - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان فاطمه الزهرا (ُس ) نجف آباد

CCU - ENT - ICU - ارتوپدی - اورولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - چشم - داخلی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - نوزادان - POST CCU و قلب - پست پارتوم - بخش عفونی - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فاطمه الزهرا (ُس ) نجف آباد

CCU - ENT - ICU - ارتوپدی - اورولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - چشم - داخلی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - نوزادان - POST CCU و قلب - پست پارتوم - بخش عفونی - اورژانس بستری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان فاطمه الزهرا (ُس ) نجف آباد

کمیته امام خمینی,بیمه نیروهای مسلح,سایر اقشار,ایرانیان,روستایی,جانبازان,خدمات درمانی,بیمه تامین اجتماعی,کارکنان دولت

آدرس بیمارستان فاطمه الزهرا (ُس ) نجف آباد

  • اصفهان ، نجف آباد ، خیابان کمربندی ، بلوار شهید غلامرضا صالحی ، بیمارستان فاطمه الزهرا ( س )
  • 03142443112, 03142443114, 03142443115, 03142443116, 03142443117, 03142443113