بیمارستان تامین اجتماعی هامون

عمومی

درمانی

  • آدرس سیستان و بلوچستان - زابل - خیابان هیرمند - تقاطع سام غربی - جنب بنیاد شهید
  • تلفن 05432281506

درباره بیمارستان تامین اجتماعی هامون


این بیمارستان در بهمن ماه 1393 با هدف ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی آغاز به کار کرد.

تعداد تخت

24

بخش های بستری بیمارستان تامین اجتماعی هامون

چشم - ENT

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان تامین اجتماعی هامون

بخش های پاراکلینیک بیمارستان تامین اجتماعی هامون

بیمه های تحت پوشش بیمارستان تامین اجتماعی هامون

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها