بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی بهبهان

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - شهرستان بهبهان - کوی حجت
  • تلفن 06152832008

درباره بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی بهبهان


بیمارستان مصطفی خمینی واقع در استان خوزستان، شهرستان بهبهان بیمارستانی است عمومی و وابسته به سازمان تامین اجتماعی با ۹۶ تخت ثابت که در سال ۱۳۵۷ شمسی تاسیس گردید. و دارای بخش‌های اورژانس، CCU،ENT، ارتوپدی، ارولوژی،دندانپزشکی(حجت انصاری)، اطفال، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، داخلی، نوزادان، اتاق عمل، پست پارتوم، زایمان و دیگر واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهی می‌باشد.

تعداد تخت

74

بخش های بستری بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی بهبهان

CCU - ENT - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - بخش نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی بهبهان

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه طب کار و پزشکی اجتماعی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه قلب - مامایی - تغذیه - عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی بهبهان

آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی بهبهان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی بهبهان
  • خوزستان - شهرستان بهبهان - کوی حجت
  • 06152832008
مجوز ها و تاییدیه ها