نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

بیمارستان تخصصی کودکان

آموزشی,درمانی

  • آدرس اصفهان-خیابان امام خمینی -کیلومتر 10
  • تلفن 03133866266

درباره بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان


زمین این مرکز چهار هزار متر مربع و دارای 16هزار متر مربع زیربنا در چهار طبقه است.

تعداد تخت

147

بخش های بستری بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

PICU-اطفال یک ( نفرولوژی،اعصاب،آلرژی )-عمومی اطفال-اطفال دو(غدد،ریه ،قلب،گوارش)-جراحی اطفال-NICUجراحی-عفونی اطفال-جراحی نوزادان-ویژه-اطفال چهار (گوارش)-اطفال

بخش های ستاره دار

اورژانس اطفال-اتاق عمل-همودیالیز -دیالیز صفاقی

بخش های کلینیکی بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

درمانگاه قلب اطفال-درمانگاه ریه اطفال-درمانگاه آلرژی اطفال-درمانگاه عمومی اطفال-درمانگاه داخلی اطفال ونوزادان-درمانگاه اعصاب اطفال-درمانگاه ارولوژی اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه جراحی ترمیمی اطفال -درمانگاه جراحی مغزواعصاب اطفال-درمانگاه عفونی اطفال-درمانگاه جراحی اطفال-درمانگاه گوارش اطفال-درمانگاه نفرولوژی اطفال-درمانگاه غدد اطفال-درمانگاه روانپزشکی اطفال-درمانگاه پوست اطفال-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه نوزادان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

درمانگاه قلب اطفال-درمانگاه ریه اطفال-درمانگاه آلرژی اطفال-درمانگاه عمومی اطفال-درمانگاه داخلی اطفال ونوزادان-درمانگاه اعصاب اطفال-درمانگاه ارولوژی اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه جراحی ترمیمی اطفال -درمانگاه جراحی مغزواعصاب اطفال-درمانگاه عفونی اطفال-درمانگاه جراحی اطفال-درمانگاه گوارش اطفال-درمانگاه نفرولوژی اطفال-درمانگاه غدد اطفال-درمانگاه روانپزشکی اطفال-درمانگاه پوست اطفال-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه نوزادان

آدرس بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

  • اصفهان-خیابان امام خمینی -کیلومتر 10
  • 03133866266